Pracodawca wystawił nieprawdziwe zaświadczenie o dochodach

Pewien znany mi jegomość uzyskał kredyt na podstawie nieprawdziwego zaświadczenia o dochodach. On pracuje i dokument wystawił pracodawca ale w zaświadczeniu tym wpisał zawyżone wynagrodzenie o ponad 800 złotych w stosunku do rzeczywistego. Odpowiedzmy na pytanie które mi zadał ten jegomość czyli: kto odpowiada karnie za to, pracodawca, pracownik – kredytobiorca, czy i jeden i drugi też?

Jak chodzi o odpowiedzialność pracodawcy, to zastosowanie może tu mieć art. 271 Kodeksu karnego:
§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Z kolei kredytobiorca w tym wypadku nie powinien przedłożyć w banku takiego niezgodnego z prawda zaświadczenia o dochodach celem uzyskania kredytu. Kredytobiorca doskonale wie, ile w rzeczywistości zarabia więc nawet jeżeli nie działa w porozumieniu z pracodawcą (zakładając, że pracodawca po prostu pomylił się), to powinien zwrócić uwagę na to, że zaświadczenie jest niezgodne z prawdą. Art. 273 Kodeksu karnego stanowi między innymi, że kto używa takiego dokumentu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, przedstawiając bankowi zaświadczenie z zawyżoną wysokością dochodów, kredytobiorca wprowadza bank w błąd i jeżeli nie będzie spłacał kredytu, to nie należy wykluczyć tego, iż zostanie mu przedstawiony zarzut wyłudzenia kredytu (art. 286 kk); na marginesie warto dodać, że niespłacanie pożyczki nie zawsze jest wyłudzeniem: http://pozyczkowo.sosnowiec.pl/2018/12/16/udowodnienie-wyludzenia-pozyczki/. Trudno jednoznacznie ocenić, czy organy ścigania i sąd w każdym z takich przypadków uznały winę pracodawcy i pracownika, czy może uwierzyłyby w pomyłkę, niedopatrzenie.